Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

KIM JESTEŚMY?

APN ISV HUB Sp. z o. o. specjalizuje się w aktywnym wspieraniu firm ISV oraz niezależnych zespołów specjalistów w rozwoju innowacyjnych rozwiązań informatycznych, w tym aplikacji dedykowanych dla chmury Microsoft.

Działalność prowadzimy w oparciu o zasoby Grupy APN Promise oraz strategiczne partnerstwo z firmą Microsoft, której autoryzowanym partnerem jesteśmy już ponad 30 lat.

W skład Grupy APN Promise wchodzi obecnie 8 spółek skupionych na sprzedaży szeroko pojętych rozwiązań informatycznych. Podmiotem wiodącym jest APN Promise S.A. Łącznie zatrudniamy ponad 200 osób, nasze sumaryczne przychody netto przekroczyły w 2021 roku kwotę 400 mln zł, a nasze kapitały własne znacząco przekraczają 20 mln zł.

Modern Digital Watch